Stomatolog Gdańsk  >  Baza wiedzy  >  Implanty w jeden dzień
 
2011-07-29

Implanty w jeden dzień

Przychodzi taki czas w życiu człowieka, że z różnych powodów jest pozbawiony własnego uzębienia. Rozwiązaniem stosowanym od dziesięcioleci są całkowite protezy akrylowe oparte na błonie śluzowej.
 
Kiedy Pacjent pierwszy raz otrzymuje takie uzupełnienie jest często rozczarowany i nie czyje się komfortowo. O ile dobrze wykonana proteza górna przysysa się do podłoża i utrzymuje się na nim dzięki siłą napięcia powierzchniowego, czyli adhezji, to zjawisko to nie występuje w protezie dolnej.
 
Proteza dolna utrzymuje się na podłożu w wyniku tzw. kontroli nerwowo – mięśniowej. W przełożeniu na język codzienny oznacza to, że mięśnie policzków, warg i języka stabilizuję płytę protezy w jamie ustnej. Wystarczy jednak, że jeden z tych elementów zwiększy swoją siłę ponad inne i proteza się przesunie.  W sumie oznacza to brak pełnej stabilności, utrudnienia w mówieniu, uśmiechaniu się, a przede wszystkim spożywaniu pokarmów, szczególnie twardych. Ponadto pod płytą protezy dochodzi do zaniku podłoża kostnego w skutek jego ucisku przez płytę protezy, a to jeszcze pogarsza jej utrzymanie.
 
implanty zębowe 1 dzień
 Zdjęcie 1. Rycina przedstawiająca ideę conceptu SYNCON.  Proteza akrylowa oparta na czterech implantach Ankylos z łącznikmi i złotymi tulejami.
 
 
Sytuacja taka wymaga podścielenia protezy, jednak poprawa nie jest długotrwała. Kleje do protez w pewnym stopniu zmieniają sytuację, ale nie zapewniają one właściwego utrzymania i mogą być uciążliwe w stosowaniu. Pacjenci użytkujący protezy całkowite borykają się często z dolegliwościami bólowymi spowodowanymi otarciami i odleżynami na błonie śluzowej wyrostka zębodołowego.
 
Dysponujemy jednak metodą, która rozwiązuje te problemy i przywraca pewność siebie. Mowa tutaj o koncepcie syncon opartym na czterech implantach wszczepionych w przednim odcinku żuchwy. Do implantów przykręcane są dedykowane łączniki, a w protezie pacjenta mocowane są tworzywem akrylowym złote cylindry. Wszystko to dzieje się w ciągu jednego spotkania.
 
 
 
IMPLANTY W JEDEN DZIEŃ
 
Pacjent po opuszczeniu gabinetu tego samego dnia może spożywać miękkie pokarmy. Uzupełnienie protetyczne dolnej szczęki jest stabilnie umocowane i nie obciąża błony śluzowej. Przywraca pewność siebie i pozwala się uśmiechać. 
 
Rozwiązanie to nie nastręcza kłopotów z utrzymaniem higieny i likwiduje większość niedogodności związanych ze stosowaniem protezy całkowitej dolnej szczęki.
 
 
 
Jeden z przypadków klinicznych
 
Zdjęcia wykonane w Klinice Dental Aesthetics w Gdańsku. Prawa autorskie zastrzeżone. 
 
implanty w jeden dzień
 Zdjęcie 2. Uśmiech pacjentki.

4 implanty z łącznikami w żuchwie
Zdjęcie 3. Łączniku SYNCON w jamie ustnej.
 
złote cylindry w protezie akrylowej
Zdjęcie 4. Mosto-proteza z umocowanymi złotymi tulejami SYNCON. 
 
rentgen
Zdjęcie 5. Zdjęcie OPG przed zabiegiem. 
 
rentgen żuchwa, implanty z łącznikami
Zdjęcie 6. Zdjecie OPG 16 miesięcy po zabiegu. 
 
cylindry, łączniki, implanty
Zdjęcie 7.  SYNCON (implanty + łączniki + tuleje)
 
 
PRAWA AUTORSKIE
 
Materiały z prezentacji „Wczesne obciążenia implantów – wymagania i korzyści” autorstwa dr Adama Wolniewicza. Prezentacja była przedstawiona na spotkaniu DENTSPLY Friadent Club, które odbyło się 22 maja 2011 w Sopocie. Główna część wykładu poświęcona była przypadkom klinicznym z zastosowaniem procedury SYNCON.
 
 
Klinika Stomatologiczna Dental Aesthetics

Dr Adam Wolniewicz
GSM 503-108-800

Czytaj także:

 

 

Inne artykuły